Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Chrzanów

Gmina Chrzanów zajmuje powierzchnię 79,44 km2. Tworzy ją miasto Chrzanów (38,32 km2) oraz sołectwa (41,12 km2) Balin, Luszowice, Pogorzyce, Płaza, Źrebce i Okradziejówka. Chrzanów graniczy z gminami: Jaworznem, Trzebinią, Libiążem, Babicami i Alwernią.

Pod względem położenia geograficznego gmina zlokalizowana jest w południowej części Polski, w województwie małopolskim, na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na małym grzbiecie jurajskim u wylotu Rowu Krzeszowickiego, nad lewym dopływem Wisły – rzeką Chechło.

Gmina Chrzanów to zarówno wzgórza z wyrobiskami kamieniołomów jak i podmokła, pełna rozlewisk Kotlina Chrzanowska. Teren gminy w jednej trzeciej pokryty jest lasami. Wyjątkowo malownicze są Pogorzyce i Płaza. Wyniosłe wzgórza z licznymi lessowymi wąwozami oraz wąska dolina Płazanki, tworzą klimat górskiego uzdrowiska. To właśnie stąd podziwiać można piękne panoramy Beskidów Zachodnich i Tatr.


Prawie 40% obszaru gminy Chrzanów zajmują tereny cenne przyrodniczo. Jednym z wyróżników tutejszej flory jest obecność wielu gatunków storczyków. Rozmaitość siedlisk pociąga za sobą bogactwo fauny. Występują tu m.in. sieweczka obrożna i kureczka nakrapiana – ptaki zapisane w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Dodaj komentarz