Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Cieszyn

Cieszyn to miasto na południu Polski leżące u stóp Beskidów, nad rzeką Olzą. Centrum kulturalne, oświatowe i administracyjne Śląska Cieszyńskiego. Legenda mówi, że w 810 roku po długiej rozłące spotkali się przy źródle synowie polskiego księcia: Bolko, Leszko i Cieszko i z wielkiej radości spotkania miasto założyli.

Na przełomie IX i X wieku na Górze Zamkowej wzniesiono gród. Wkrótce Śląsk cieszyński stał się obszarem nadgranicznym, a gród siedzibą kasztelana. W 1290 roku utworzone zostało niezależne Księstwo Cieszyńskie, które rządzone było przez Piastów. Miasto rozwijało się pod ich panowaniem przeżywając w XVI wieku okres rozkwitu. W tych czasach podstawą utrzymania mieszkańców było rzemiosło. Od połowy XVI wieku do 1609 roku religią panującą w księstwie był protestantyzm. W 1626 roku w mieście osiedlili się Żydzi. Do upadku Cieszyna doprowadziła tocząca się w I połowie XVII wieku wojna trzydziestoletnia i wewnętrzne spory na tle religijnym. Epoka piastowska zakończyła się w 1653 roku wraz ze śmiercią ostatniej księżnej z rodu Piastów. Kryzys pogłębiła polityka kontrreformacji prowadzona przez następnych władców księstwa – Habsburgów. Z ekonomicznego upadku Cieszyn zaczął podnosić się w końcu XVIII wieku po wybudowaniu dróg łączących go z Wiedniem, Krakowem i Lwowem oraz powstaniu w mieście kilku manufaktur. W 2 poł. XIX wieku, kiedy doprowadzono linię kolejową i powstało kilka zakładów przemysłowych rozpoczął się okres największego ekonomicznego rozwoju miasta. Do początku XX wieku miasto przekształciło się w nowoczesny ośrodek, centrum kulturalne i oświatowe. Choć polityczne życie zdominowane było przez Niemców, Cieszyn był centrum polskiego ruchu narodowego. Po rozpadzie monarchii habsburskiej w 1918 roku powołano Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, która proklamowała przynależność ziemi cieszyńskiej do Polski. Powstały na tym tle spór ze stroną czeską doprowadził w 1920 roku do podziału Śląska Cieszyńskiego. Przedmieścia Cieszyna na lewym brzegu Olzy utworzyły Czeski Cieszyn. W latach 90. XX wieku Cieszyn i Czeski Cieszyn rozpoczęły ścisłą współpracę w różnych dziedzinach realizując wiele wspólnych projektów.

W Cieszynie zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, pozostało wiele zabytków i urokliwych miejsc. Niepowtarzalny klimat miasta stworzyły generacje jego mieszkańców; różnej narodowości, wyznań, kultur i tradycji.

Źródło: UM Cieszyna

Dodaj komentarz