Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Darłowo

Darłowo to popularna miejscowość wypoczynkowa nad Morzem Bałtyckim, w województwie zachodniopomorskim. Darłowo zachowało unikatowy średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem pośrodku, jako głównym placem w mieście. Gród był otoczony murami z basztami i bramami. Do dziś zachowała się tylko jedna brama.

Zamek Książąt Pomorskich

Wprawdzie nie odnaleziono dotychczas dokumentów bezpośrednio odnoszących się do budowy zamku w Darłowie, ale wyniki badań archeologicznych i architektonicznych oraz przesłanki historyczne umożliwiają datowanie powstanie zamku na II połowę XIV wieku. Był to okres panowania księcia z rodu Gryfitów, Bogusława V i Elżbiety, córki króla Kazimierza Wielkiego. Kasiążę w roku 1352 zakupił od bogatej mieszczki darłowskiej – Elżbiety von Behr – wyspę z młynem, z myślą o budowie na niej warowni. Lata 1352 – 1372 to czas szybko postępujących prac budowlanych. W ciągu tego dwudziestolecia wyrósł na wyspie zamek, który w swym głównym zarysie przetrwał do dnia dzisiejszego. Dzieło Bogusława V było na ówczesne czasy obiektem tak reprezentacyjnym, że już w roku 1372 odbył się w jego murach zjazd książąt pomorskich – braci i kuzynów Bogusława.

Pierwszym władcą, który unowocześnił system obronny i rozbudował zamek, był książę Eryk I Pomorski. Działo się to w latach 1449 – 59, gdy po utracie tronu Skandynawii stary, zdetronizowany król powrócił na swe dziedzictwo.

Staremu królowi towarzyszyła piękna i młoda dwórka Cecylia, która była miłością jego życia. Historycy do dziś spierają się o to, kim była naprawdę ta tajemnicza kobieta. Część z nich utrzymuje, że w ostatnich latach życia dobiegającego siedemdziesiątki która – została jego żoną. Jedna z ówczesnych kronik wspomina o niej jako o „królowej Cecylii”.

Owiane tajemnicą dzieje wielkiej miłości króla Eryka i Cecylii stały się inspiracją dla artystów. Poemat „Powrót księcia Eryka” stworzył koszaliński poeta i prozaik Czesław Kuriata, a amerykańska dziennikarka i pisarka Lucie Lehmann – Barclay od kilku lat penetruje archiwa Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec i Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu śladów Cecylii i Eryka. Celem pisarki jest stworzenie powieści o miłości tej niezwykłej pary opartej na faktach historycznych.

Pierwotny wygląd darłowskiej średniowiecznej warowni był inspiracją do zbudowania przez króla Eryka w Danii podobnego, ale większego zamku Kronborg, w którym po latach William Shakespare umieścił akcję swojego „Hamleta”.

Zamek w Darłowie jest związany również z postacią wnuczki Eryka Pomorskiego – księżną Zofią. Legenda przypisuje jej, ponoć wbrew faktom historycznym, okrucieństwo, za które po śmierci pokutuje jako Biała Dama, krążąca po zamku. Z postacią księżnej Zofii związana jest również romantyczna historia miłosna. Wielkim i odwzajemnionym uczuciem miała darzyć Pani darłowskiego zamku rycerza Jana z Maszewa, którego gotycka kamienica stoi do dziś na roku ulicy Powstańców Warszawskich i ulicy Morskiej. Ponoć książęcy zamek z domem rycerza łączyło tajemne podziemne przejście, którym rycerz nocą przemykał się do swojej Pani…

Historyczną powieść opartą na losach księżnej Zofii pt. „Piękna Księżna” napisał mieszkający wiele lat w Darłowie prozaik Zbysław Górecki.

W latach pruskich zamek służył częściowo jako magazyn i popadł w ruinę. Dopiero pod koniec lat 30. XX wieku powstało tam funkcjonujące do dziś muzeum regionalne, którego twórcą i pierwszym kustoszem był Karl Rosenow.

Obecnie Zamek Króla Eryka w ramach swojej działalności organizuje liczne wystawy czasowe.

Latarnia Morska

Najdalej na wschód wysuniętą latarnią morską zaliczaną do Wybrzeża Zachodniego jest latarnia w Darłówku, zbudowana u nasady falochronu wschodniego, u ujścia Wieprzy do Morza Bałtyckiego.

Pierwsza wzmianka o darłowskiej latarni morskiej pochodzi z 1715 roku, kiedy to władze miasta zarządziły ustawienie świateł po obu stronach ujścia Wieprzy. Wiadomo, że dopiero w 1885 roku została wzniesiona u nasady falochronu wschodniego parterowa, nieduża stacja pilotów statków. Był to niewysoki budynek z czerwonej cegły, do której przylegała wieża zbudowana w kwadracie. Na przełomie XIX i XX wieku latarnia przeszła szereg modernizacji. Wymieniono w lapie soczewki i zwiększono moc oraz kolor źródła światła.

W 1927 roku więżę podwyższono o jedno piętro. Budowę zwieńczono białą stalową kopułą, do której przeniesiono źródło światła. Od tamtej pory wygląd zewnętrzny całej budowli do dnia dzisiejszego uległ tylko kosmetycznym zmianom.

Dziś wysokość wieży wynosi 22 metry, a zasięg światła wskazującego drogę do portu sięga blisko 30 km. Latem latarnia otwarta jest dla turystów.

Darłowska latarnia morska jest jedyną latarnią w Polsce zbudowaną na planie prostokąta.

Kościół Mariacki

Kościół Mariacki – rozpoczęcie budowy kościoła datuje się na 1321 r. W roku 1394 z funduszy księcia Bogusława VIII wzniesiono wieżę kościelną, a następnie dobudowano zakrystię i kaplice boczne. W kościele znajdują się sarkofagi książąt pomorskich: Eryka I (króla Danii, Norwegii i Szwecji), Elżbiety (księżniczki duńskiej, żony ostatniego pomorskiego księcia Bogusława XIV, zmarłej w 1653 roku), księżnej Jadwigi (córki księcia Henryka Brunszwickiego i Elżbiety Duńskiej, żony Ulryka, brata Bogusława XIV). Od 1992 roku w kościele darłowskim rozwija się kult Matki Bożej Fatimskiej, Królowej Pokoju i Jedności, której figura została ukoronowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas audiencji w Rzymie. Było to 2 czerwca 1993 roku.

Dodaj komentarz