Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Duszniki-Zdrój

Duszniki-Zdrój to miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w Kotlinie Kłodzkiej. Położone w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, oddzielającej Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich.

Uzdrowisko Duszniki-Zdrój

Uzdrowisko Duszniki-Zdrój, które wchodzi w skład Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU, jest położone na dawnym szlaku handlowym prowadzącym z Pragi czeskiej do Wrocławia, w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, otoczonej z jednej strony Górami Bystrzyckimi, a z drugiej Górami Orlickimi. Duszniki-Zdrój to bardzo atrakcyjne miejsce pobytu dla miłośników aktywnego wypoczynku, amatorów pieszych wędrówek i sportów zimowych. Mają one również do zaoferowania wiele ciekawych zabytków architektury, między innymi młyn papierniczy z 1605 roku (dzisiejsze Muzeum Papiernictwa), kościół parafialny pw. Św. Piotra i Pawła czy urokliwy rynek z otaczającymi go kamieniczkami. Skarbem Uzdrowiska są wody mineralne, tryska tu aż pięć podziemnych źródeł. Dusznickie wody to szczawy alkaliczne o dużym zmineralizowaniu doskonałe w leczeniu schorzeń układu krążenia, pokarmowego, oddechowego.

Muzeum Papiernictwa

Muzeum Papiernictwa posiada znaczące w skali Europy zbiory obiektów związanych z dziejami papiernictwa.

Podstawą kolekcji jest zbiór arkuszy z filigranami wytwarzanych od XVI do XXI wieku. Są one niekiedy jedynym materialnym świadectwem istnienia licznych młynów papierniczych i fabryk papieru. Stanowią pierwszorzędny materiał do badań dziejów papiernictwa, jak też są podstawą filigranistyki – nauki pomocniczej historii.

Kolejna niezwykle istotna kolekcja to urządzenia do badania właściwości papierów i wyrobów papierowych z pierwszej połowy XX w. – jeden z najstarszych i najobszerniejszych tego typu zbiorów w Europie.

Ponadto Muzeum gromadzi arkusze barwione historycznymi technikami, formy czerpalne, urządzenia papiernicze, ekslibrisy, historyczne dokumenty identyfikacyjne (dowody, legitymacje, paszporty), dawne banknoty i papiery wartościowe oraz muzealia związane z historią młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju i samego miasta.

Dodaj komentarz