Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki to jedno z najważniejszych miast metropolii Warszawskiej. Położone jest na południowy-zachód od stolic, w kierunku na Łódź. Obecnie liczy ponad 30 tys. mieszkańców.

Najcenniejszym obiektem archeologicznym w gminie jest wczesnośredniowieczne słowiańskie grodzisko położone we wsi Chlebnia, zwane potocznie „Szwedzkimi Górami”. Grodzisko jest pozostałością istniejącej tu w XI i XII w. osady obronnej, która była najprawdopodobniej siedzibą rycerską. W otoczeniu warowni powstawały osady podgrodowe. Na miejscu jednej z nich rozwinęła się wieś, a potem miasto Grodzisk.

Kościół Parafialny p.w. Św. Anny (Pl. Króla Zygmunta Starego) – ufundowany przez Wojciecha Mokronoskiego w 1687 r. Murowany, wybudowany w stylu eklektycznym. We wnętrzu można podziwiać wyposażenie renesansowe i barokowe.

Kaplica p.w. Św. Krzyża (obok kościoła) – wybudowana w 1713 r. jako wotum dziękczynne po wygaśnięciu epidemii cholery.

Dwór Skarbków (ul. Parkowa 1) – wybudowany w II połowie XVIII w. w stylu barokowo-klasycystycznym. Rodowa siedziba kolejnych właścicieli Grodziska. We wnętrzu znajdują się unikalne polichromie autorstwa Jana Bogumiła Plerscha z 1782 r.

Cmentarz Żydowski (ul. Żydowska) – założony w 1780 r. Na jego dzisiejszym terenie znajduje się 277 zabytkowych nagrobków. Do 1941 r. stanowił miejsce pochówku Żydów mieszkających w Grodzisku i okolicach.

Dodaj komentarz