Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Kętrzyn

Kętrzyn  położony  jest  w  północnej  części  województwa  warmińsko-mazurskiego. Miasto Kętrzyn zajmuje powierzchnię 1 034 ha i stanowi lokalne centrum przemysłu, usług i administracji. Kętrzyn zamieszkuje około 28 000 mieszkańców. Miasto o bogatej historii sięgającej średniowiecza.

Dynamiczny rozwój lokalnego przemysłu, rozbudowa infrastruktury drogowej i nowych połączeń kolejowych pod koniec XIX wieku sprawiły, iż obecny rozwój miasta odbywa się w oparciu o dawną oraz współcześnie modernizowaną i wytworzoną infrastrukturę. Kętrzyn obecnie jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast Warmii i Mazur. To ważny ośrodek gospodarczy w skali województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to miejsce o dużym wytwórczym potencjale rozwojowym i jednocześnie miejsce doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Położenie Kętrzyna w sąsiedztwie Wielkich Jezior Mazurskich i na szlaku turystycznym Gierłoż – Święta Lipka dało podstawę do rozwoju miasta jako ośrodka wypoczynkowo-turystycznego i wypadowego.

Zamek krzyżacki

Zamek krzyżacki został wzniesiony w drugiej połowie XIV w. Budowla gotycka znajdująca się na wzgórzu nad rzeką Guber pierwotnie była siedzibą prokuratora. Otoczona została murem z trzema basztami i bramą wjazdową od strony miasta, których fragmenty zachowały się do dziś. Historia nie obeszła się z zamkiem łaskawie, Był on wielokrotnie przebudowywany. W 1945 r. został spalony i odbudowany dopiero w latach 1962-1967 na wzór pierwotnego, gotyckiego kształtu.

Obecnie w zamku znajduje się Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Galeria Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Muzeum posiada liczne zbiory z okresu od XV do XIX w. pochodzące z okolicznych kościołów i pałaców, które tworzą ekspozycje stałe. Zobaczyć można m.in. jedyną w Europie dziecięcą chorągiew pogrzebową oraz zbiór rzeźb gotyckich. Natomiast w Galerii „Konika Mazurskiego” można obejrzeć i nabyć wyroby regionalne rękodzieła artystycznego. Prowadzone są liczne warsztaty mające na celu szerzenie kultury mazurskiej. Na dziedzińcu zamku w okresie letnim odbywają się koncerty i jarmarki, główną atrakcją jest coroczny Średniowieczny Jarmark Świętego Jakuba. Obiekt znajduje się na Szlaku Zamków Gotyckich. Zamek przeszedł remont i jest dziś jedną z najlepiej zachowanych tego typu budowli w kraju.

Kościół obronny św.Jerzego

Kościół wzniesiony został w tym samym czasie co zamek i włączony w system obwarowań miejskich. Jest jednym z nielicznych w Polsce zabytków łączących funkcje sakralne z obronnymi.

Budynek dawnej Loży Masońskiej

Kętrzyńska siedziba dawnej loży masońskiej to neogotycki budynek wybudowany w latach 1860-1864 na miejscu dawnej fosy. Budowlę wzniesiono z inicjatywny mistrza Antona Brillowskiego. Natomiast sama loża wolnomularska pod nazwą „Drei Thore des Tempels” oznaczająca „Trzy bramy Świątyni” została założona 9 października 1818 roku i wchodziła w skład Wielkiej Loży Narodowej Państwa Pruskiego. Bryła budynku i wystrój architektoniczny elewacji inspirowany był późnym gotykiem angielskim i nawiązuje do ówczesnych tendencji i mody w architekturze europejskiej. Jednopiętrowy, stosunkowo niewielki gmach umieszczono na planie prostokąta, co jest charakterystyczne dla tego stylu. Ozdobą loży są cztery ośmioboczne wieżyczki, jak również pięcioboczny ryzalit z klatką schodową. Lożę rozwiązano w latach 30. XX wieku na mocy decyzji władz III Rzeszy. Jej majątek przejęło miasto. Od tego czasu do późnych lat 90-tych w budynku mieścił się Dom Kultury oraz kino „Bajka”.

Obecnie w loży znajduje się siedziba Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, które od 1997r. zrzesza przedwojennych mieszkańców Kętrzyna ludności polskiej i niemieckiej. Budynek zaadaptowano także na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz herbaciarnię.

Ratusz

Jest to trzykondygnacyjny budynek wybudowany z inicjatywy burmistrza Wiewiórowskiego, uroczyście otwarty 30 grudnia 1886 roku. Do 1997 roku ratusz był nieprzerwanie siedzibą administracji miejskiej. Obecnie w części budynku mieści się Urząd Stanu Cywilnego, a w niedługiej przyszłości do ratusza powróci administracja miejska.

Źródło: UM Kętrzyna

Dodaj komentarz