Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Łomża

Łomża liczy prawie 64 tysiące mieszkańców i zajmuje powierzchnię 3 271 ha. Łomża, usytuowana w odległości zaledwie 140 km od Warszawy i 75 km od Białegostoku, jest ważnym węzłem międzynarodowego transportu drogowego: – 138 km od przejścia granicznego w Kuźnicy, – 146 km od przejścia granicznego w Ogrodnikach. Łomża pełni funkcję głównego ośrodka gospodarczego i kulturalnego regionu. Północno – wschodni teren miasta, jako obszar przejściowy pomiędzy morenową wysocczyzną, stanowi malowniczy krajobraz, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się obszary przyrody chronionej: – Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, – Biebrzański Park Narodowy, – Narwiański Park Narodowy.

Dodaj komentarz