Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Łowicz

Łowicz jest jednym z najstarszych miast w Polsce, w którym znajduje się wiele cennych i atrakcyjnych obiektów historycznych, pomników, i cmentarzy. W samym mieście zarejestrowanych jest 101 zabytków.

We wczesnym średniowieczu znajdował się tutaj drewniany gród obronny, strzegący przeprawy przez bagnistą dolinę Bzury. Z czasem przy grodzie powstała osada targowa, skąd książęta mazowieccy wyprawiali się na zwierzynę w okoliczne puszcze. Od charakteru osady i słowa „łowy” wywodzi się nazwa miasta: Łowicz. Najstarsza wzmianka o Łowiczu pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 r. W XIII w. Powstała kasztelania, później obszar ten nosił nazwę Księstwo Łowickie. W okresie XII-XVIII w. Łowicz był własnością rezydencjonalną arcybiskupów gnieźnieńskich. Prawa miejskie otrzymał przed 1298 r.

Łowicz to miasto o charakterze turystycznym, w którym znajduje się wiele cennych i atrakcyjnych obiektów historycznych, pomników, i cmentarzy. W samym mieście zarejestrowanych jest 101 zabytków. Pierwszy kompleks atrakcji turystycznych w Łowiczu to Stary Rynek, przy którym zlokalizowany jest zabytkowy ratusz miejski, dawna Kolegiata Prymasowska obecnie (bazylika mniejsza) i muzeum mieszące się w dawnym, barokowym Gmachu Księży Misjonarzy.

Przy Starym Rynku znajdują się także zabytkowe kamienice oraz tablice pamiątkowe, które dowodzą, że w Łowiczu mieszkali znani artyści, pisarze, politycy, a także, że miasto gościło wielu znakomitych ludzi z całego świata, m.in. Wielkiego Cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte. Kolejną atrakcją jest Nowy Rynek – jedyny w Polsce i jeden z trzech w Europie w kształcie trójkąta z kamienicami z XVIII i XIX wieku. Godne uwagi są również kościoły, zbudowane w różnych stylach i różnych okresach. Mniej uczęszczane miejsca, ale także atrakcyjne to Baszta i Pałacyk gen. Stanisława Klickiego, kaplica ewangelicko-augsburska, ruiny zamku arcybiskupów i prymasów Polski.

Źródło: UM Łowicza

Dodaj komentarz