Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Luboń

Luboń liczy ponad 30 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 13,5 km². Miasto położone jest na lewym brzegu Warty, a jego północne tereny graniczą z miastem Poznaniem. Na południu Luboń sąsiaduje z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego, do którego granic prowadzi ścieżka dydaktyczna „Śladami przyrody i historii”. Malowniczo położona droga rowerowa biegnie wzdłuż starorzecza Warty – Kocich Dołów, zahaczając o północny skraj Parku.

Miasto utworzono w 1954 roku z połączenia wsi Luboń, Lasek i Żabikowo. Spośród tych miejscowości, Luboń był najbardziej uprzemysłowioną wsią w całym regionie poznańskim, za sprawą wybudowanych tutaj na początku XX wieku fabryk. Dzisiaj obiekty te są zabytkami architektury przemysłowej, częściowo tylko wykorzystywanymi w przemyśle, natomiast coraz częściej postrzeganymi jako atrakcja turystyczna.

Charakter gospodarczy Lubonia wynika z jego położenia w aglomeracji poznańskiej. Z jednej strony znaczna część ludności dojeżdża do pracy i szkół, z drugiej – Luboń stanowi ośrodek wytwórczo-usługowy. W mieście działa ok. 3 100 podmiotów gospodarczych o zróżnicowanej wielkości i strukturze. Głównym kierunkiem działalności gospodarczej prowadzonej przez mieszkańców gminy jest handel.

Źródło: UM Luboń

Dodaj komentarz