Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Myszków

Miasto Myszków położone jest w powiecie myszkowskim, w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje obszar 72,2 km² i liczy 29 080 mieszkańców (stan na 31.12.2022 r.)

Myszków jest miastem o historycznym charakterze przemysłowym, w którym dominował przemysł metalurgiczny, papierniczy, włókienniczy i obuwniczy oparty o kilka dużych przedsiębiorstw. Aktualne działania restrukturyzacyjne zmieniają charakter miasta, w którym lokuje się coraz więcej małej i średniej przedsiębiorczości. 

Miasto usytuowane jest bezpośrednio przy zelektryfikowanej linii kolejowej łączącej Warszawę ze Śląskiem i Małopolską. Wspomniana linia kolejowa powstała w połowie XIX wieku i nosi nazwę: „Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej”. Jej wybudowanie można uznać za główny atut dawnego i teraźniejszego przemysłowego rozwoju miasta. 

Geograficznie miasto usytuowane jest w obniżeniu górnej Warty, w tzw. „obniżeniu myszkowskim”, w północno wschodniej części rozległej Wyżyny Śląskiej – na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Sama Wyżyna Śląska rozciąga się od prawego brzegu górnej Odry, aż po krawędź Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Część obszaru miasta położona jest w otulinie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (dzielnice: Helenówka i Bory). 

Obszar północno-wschodni miejscowości leży w Obniżeniu Górnej Warty, część południowo-zachodnia na Progu Woźnickim ciągnącym się od Zawiercia, aż po Kluczbork. Myszków położony jest ok. 280 m n.p.m. Sama miejscowość usytuowana jest niemal całkowicie w naturalnym obniżeniu terenu (dawna rynna Prawarty), otoczonym z czterech stron wzniesieniami: Góry Włodowskiej, Góry Będuskiej (części pasa Progu Woźnickiego), Góry Jaworznickiej i Osińskiej Góry. 

Myszków otrzymał prawa miejskie w roku 1950. Od tego czasu zmieniał się obraz przestrzenny miasta. W 1951 r. przyłączono do miasta Połomię Myszkowską, Gruchlę i Pohulankę, w 1958 r. Kolonię Bory, a w 1976 r. Będusz i Nową Wieś. Mrzygłód, Mrzygłódka, Kręciwilk, Nierada, Ręby i Potasznia weszły w skład obecnego Myszkowa dopiero w roku 1983. Myszków jest siedzibą powiatu, który skupia pięć gmin: Myszków, Żarki, Niegowa, Poraj, Koziegłowy.
W skład Myszkowa zaliczono kilkanaście dzielnic. Są to: Będusz, Nowa Wieś Żarecka, Mrzygłód, Mrzygłódka, Gruchla, Kręciwilk, Pohulanka (Światowit), Ciszówka, Mijaczów, Czarna Struga, Helenówka, Osińska Góra, Potasznia, Nierada, Bory, Smudzówka, Stary Myszków, Nowy Myszków, Labry.

Charakterystyczne dla Myszkowa jest utrzymanie się znacznej ilości zabudowy zagrodowej, jako skutek włączenia w granice administracyjne miasta typowych wiejskich jednostek osadniczych (Nowa Wieś Żarecka, Osińska Góra, Helenówka, Mrzygłódka, Będusz). Rysującą się tendencją w kwestii rozmieszczenia przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jest postępująca koncentracja budownictwa w części „miejskiej” Myszkowa, gdzie znacznemu odmłodzeniu ulęgają również zasoby mieszkaniowe (spadek o 50% udziału mieszkań zrealizowanych przed 1945 rokiem).

Źródło: UM Myszków