Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Olecko

Olecko leży w północno-wschodniej części Polski, w województwie warmińsko-mazurskim. Miasto leży na szlaku łączącym Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim.

Miasto czaruje gości urokliwym położeniem nad rzeką Legą, która malowniczo wypływa z jeziora, owiniętego wokół miasta niczym błękitna wstęga. Powietrze w tym rejonie należy do najczystszych w Polsce. Przyczyniło się do tego m.in. oddalenie regionu od ośrodków wielkomiejskich oraz bliskie położenie 4 puszczy: Augustowskiej, Rominckiej, Boreckiej i Piskiej. Atrakcyjne położenie oleckiej bazy sportowej w sąsiedztwie parku i jeziora przekłada się na doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku i uprawiania różnorakich dyscyplin sportu.

Olecko pełni rolę centrum administracyjnego gminy oraz powiatu oleckiego. Jest to wielofunkcyjny ośrodek o znaczeniu ponadlokalnym. Olecko stanowi ośrodek handlowo – usługowy, oświatowy, kulturalno-rozrywkowy oraz administracyjno-finansowy. Tu znajdują się siedziby wszystkich urzędów. Wiodące funkcje w mieście to administracja i usługi głównie handel i budownictwo oraz rekreacja, turystyka i wypoczynek. Funkcje towarzyszące funkcjom podstawowym to funkcja mieszkaniowa i funkcje obsługi w zakresie rozwoju usług, komunikacji i infrastruktury technicznej. W mieście dominującą funkcją jest przemysł drzewny oraz spożywczy (zakłady mięsne, mleczarskie, piekarnie).

Dodaj komentarz