Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie są miastem młodym – prawa miejskie otrzymały w 1932 r. Miasto w obecnych granicach administracyjnych powstało w 1951 r., kiedy to samodzielne dotychczas gminy: Michałkowice, Bytków, Bańgów i Przełajkę włączono do Siemianowic. Wcześniej miasto tworzyły dwie gminy: Huta Laura i Siemianowice, połączone ze sobą administracyjnie w 1923 r. To one – wieś Siemianowice i gmina przemysłowa Huta Laura, powstała w związku z rozwojem przemysłu hutniczego i górniczego – utworzyły zalążek miasta. Obecnie miasto liczy blisko 70 tys. mieszkańców.

Dodaj komentarz