Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Skawina

Skawina to miasto położone w województwie małopolskim, na południowy-zachód od Krakowa. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. Obecnie zamieszkuje je blisko 25 tys. osób.

Muzeum Regionalne w Skawinie jest instytucją propagującą historię i zabytki kultury ludowej rejonu Skawiny. Zbiory muzealne upowszechnią znajomość historii miasta, jego zabytków, zwyczajów, obrzędów wśród mieszkańców gminy i poza nią. Są istotnym mechanizmem integrującym różne pokolenia mieszkańców gminy, jak i Skawinian mieszkających w różnych obszarach Polski i świata.

Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie – należący do dekanatu Skawina archidiecezji krakowskiej. Wybudowany w 1364, odbudowany w latach 1720–1826, konsekrowany w 1826. Mieści się przy ulicy Kościelnej.

Synagoga Chewra Thilim położona na rogu ulic Babetty, Kazimierza Wielkiego oraz Estery. Zbudowana w 1894 roku. Zniszczona podczas II wojny światowej. Budynek pozostał, pełni funkcje usługowe.

Dodaj komentarz