Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Starachowice

Starachowice usytuowane są na styku trzech jednostek geograficznych: Wzgórza Koneckie, Przedgórze Iłżeckie oraz Wyżyna Opatowska. Miasto liczy około 49 tys. mieszkańców.

Powierzchnia Starachowic wynosi 32 km². Miasto położone jest w połowie drogi między Warszawą a Krakowem (ok. 170 km). Ta sama odległość dzieli Starachowice od Rzeszowa, Lublina, Łodzi i Katowic. Dobrze rozwinięta sieć drogowa umożliwia stałą komunikacje z tymi ośrodkami. Linia kolejowa biegnąca wzdłuż koryta rzeki przecina miasto a bliskość dużego węzła kolejowego w Skarżysku Kamiennej ułatwia połączenie z całym krajem.

Starachowice stanową centrum administracyjno – gospodarcze oraz kulturalne powiatu skupiające ważniejsze urzędy i instytucje m.in. Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Sąd Rejonowy, Prokuraturę Rejonową.

Historia Starachowic sięga zamierzchłych czasów. Zasiedlanie tych terenów odbywało się z biegiem rzeki Kamiennej, wzdłuż której już w XII wieku przechodził ważny trakt handlowy z Sandomierza i dalszych terenów w kierunku zachodnim.

Tereny dzisiejszego miasta Starachowice noszą ślady działalności gospodarczej sprzed dwóch tysiącleci. Wytapiane w licznych dymarkach żelazo było uznanym towarem wymiennym dla tutejszych osadników i wędrowało ożywionym szlakiem handlowym do ościennych krain. W XV w. w granicach dzisiejszego miasta istniała wieś Minera Starzechowska posiadająca m.in. kuźnicę żelaza. Prawdopodobnie w związku z działalnością kuźnicy Cystersi umożliwili lokację w XVI w. folwarku i wsi Starachowice – osady górniczo-hutniczej. Bujny rozkwit przemysłu w regionie przypada na wiek XIX, głównie dzięki zasługom Stanisława Staszica i ówczesnego ministra skarbu Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.

Na ten okres datuje się również powstanie Wielkiego Pieca, pracującego do 1968 r. W 1921 r. podjęto decyzję o budowie fabryki zbrojeniowej w okolicy Starachowic, co stworzyło szansę rozwoju miasta.

W czasie tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, Starachowice były znane jako producent dział polowych, armat przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Po odbudowie z wojennych zniszczeń zakładów starachowickich powstała w 1949 r. Fabryka Samochodów Ciężarowych „STAR”.

Pionierska w warunkach polskich produkcja samochodów ciężarowych szeroko rozsławiła Starachowice i przez wiele lat pozwalała odnosić sukcesy w dziedzinie motoryzacji na rynku krajowym, Europy oraz świata. Pozwoliła również na prężny rozwój wielu mniejszych i większych zakładów kooperujących ze Spółką „STAR” S.A., będącą kontynuacją FSC”STAR”. W roku 1962 zamknięto ostatnią podziemną kopalnię rud żelaza „Majówka” a w 1994 r. udokumentowane złoża rud żelaza zostały wykreślone z krajowego rejestru złóż kopalin. Zakończyło to ponad tysiącletnią tradycję górnictwa na terenie miasta.

Współczesne Starachowice, to prężnie działający ośrodek przemysłowy przyjazny dla jego mieszkańców i odwiedzających. Jest to ważny ośrodek administracyjny, siedziba władz gminy i powiatu. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, infrastruktura okołobiznesowa oraz usługowo-handlowa, przyroda, ludzie, tradycje, historia i teraźniejszość oraz perspektywiczne myślenie tworzą i będą tworzyły to miasto.
Starachowice są miejscem ważnym dla ludzi interesujących się rozwojem przemysłu i historią naszego kraju. 

Dodaj komentarz