Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry to jedno z najciekawszych miast Górnego Śląska. Powstanie i sławę zapewniło im tutejsze górnictwo rud srebra, ołowiu i cynku. Wpływ na rozwój miasta miała nie tylko wielka polityka, ale i rozsądek jego mieszkańców. Przez wieki mieszały się tutaj wpływy polskie, czeskie, niemieckie i żydowskie. Dzięki temu dziś możemy mówić, że bogactwo tarnogórskiego dziedzictwa tkwi w jego różnorodności. Obiekty przemysłowe sąsiadują tu z zabytkami architektury, zarówno świeckiej (zamki, pałace, gmachy miejskie), jak i sakralnej (świątynie i pamiątki różnych wyznań). Poznawanie miasta urozmaica duża liczba terenów zielonych. Nie brakuje też miejsc do aktywnego wypoczynku i wrażeń sportowych.

Obecnie Tarnowskie Góry leżą w centralnej części województwa śląskiego, na północnym skraju konurbacji górnośląskiej. Miasto zajmuje blisko 84 kilometry kwadratowe i składa się z 11 dzielnic. Liczba mieszkańców wynosi ok. 60 tys. osób. Dobrą komunikację zapewniają drogi krajowe numer 11 i 78, bliskość autostrady A1 oraz portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Miasto jest największym kolejowym węzłem towarowym w Polsce. Ponadto, Tarnowskie Góry są siedzibą rozległego powiatu tarnogórskiego. Działa tu kilka instytucji kultury, galerii oraz wiele organizacji, dzięki którym kalendarz kulturalny wypełniony jest rozmaitymi wydarzeniami.

W lipcu 2017 roku o mieście usłyszał cały świat. Komitet Światowego Dziedzictwa postanowił wtedy o wpisie „Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” na Listę UNESCO. To 15 obiekt w Polsce z tym zaszczytnym wyróżnieniem.

Dodaj komentarz