Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Żyrardów

Miasto Żyrardów leży w centrum Polski, na południowo-zachodnim krańcu województwa mazowieckiego, w odległości 45 km od Warszawy i 90 km od Łodzi. Powierzchnia miasta wynosi 1433 ha. Liczba mieszkańców to blisko 40 tys.

Miasto jest stolicą powiatu żyrardowskiego. W granicach powiatu żyrardowskiego znajduje się znaczna część Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, obszaru o dużych walorach przyrodniczych i turystycznych.

Żyrardów, to miasto słynące z lniarskich tradycji i unikalnej osady fabrycznej, będącej przykładem wzorcowego miasta przemysłowego z przełomu XIX i XX wieku. O wyjątkowości Żyrardowa stanowi industrialny klimat, tworzony przez bogactwo monumentalnych zabytków przemysłu, wybudowanych z charakterystycznej czerwonej cegły, oraz zieleń wypełniająca regularne kwartały dawnych domów robotniczych.

Słynny żyrardowski len i oryginalne piękno pofabrycznej architektury przyciągają do Żyrardowa miłośników zabytków techniki i naturalnych tekstyliów z całego świata.

Żyrardów ze swoją unikatową architekturą industrialną przeżywa dziś prawdziwy renesans. Współczesny rozwój miasta w dużej mierze opiera się na jego poprzemysłowym dziedzictwie. Moda na adaptację obiektów pofabrycznych na cele usługowo-mieszkaniowe sprawiła, że przesiąknięte historią mury dawnej fabryki otrzymują zupełnie nowe funkcje, odzyskując przy tym, dzięki starannie prowadzonej rewitalizacji, pierwotny, imponujący wygląd. Tradycje lniarskie kontynuuje Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda.

Dziedzictwo poprzemysłowe Żyrardowa stanowi koło napędowe rozwoju miasta, ukierunkowanego na turystykę i rekreację. Potwierdzeniem wyjątkowości miasta i jego turystycznych walorów są przyznane nagrody i wyróżnienia. Najbardziej prestiżowym jest tytuł Pomnika Historii nadany w 2012 r. przez Prezydenta RP. Dumą miasta jest również uzyskana w roku 2011 główna nagroda w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN. Żyrardów został też członkiem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), którego celem jest promocja najważniejszych zabytków przemysłowych naszego kontynentu. XIX-wieczna osada fabryczna Żyrardowa znajduje się na dwóch szlakach tematycznych: tekstylnym i krajobrazu przemysłowego.

Źródło: UM Żyrardów

Dodaj komentarz