Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Miasta

Kraśnik

Kraśnik to miasto z ponad 640-letnią historią usytuowane na wzgórzach okalających dolinę rzeki Wyżnicy (tzw. Wzgórza Urzędowskie). Zajmuje powierzchnię około 26 km2, a liczba mieszkańców wynosi prawie 35 tysięcy. Kraśnik leży w odległości 49 km na południowy zachód od stolicy województwa – Lublina. W okolicach miasta swój początek ma piękne krajobrazowo Roztocze Zachodnie.

Miasto składa się z dwóch części, które do 1975 roku były odrębnymi miastami. Jedna to historyczne centrum i powstałe wokół niego osiedla, do roku 1975 będące miastem powiatowym Kraśnik. Druga zaś część powstała jako osiedle Dąbrowa Bór dla pracowników budowanej pod Kraśnikiem ,w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, Fabryki Amunicji nr 2. Po zakończeniu II Wojny Światowej podjęto decyzję o budowie na jej terenie nowego zakładu, którego nazwa od 15 września 1948 r. brzmiała Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych, a po roku 1972 Fabryka Łożysk Tocznych. W roku 1954, w związku z dynamicznym rozwojem KFWM oraz wzrostem liczby mieszkańców, osiedle przekształcono w miasto, któremu nadano nazwę Kraśnik Fabryczny. W roku 1975 jego obszar został włączony do miasta Kraśnika. Zakład zaś, pod nazwą Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A., istnieje do dziś i jest jednym z największych pracodawców w okolicy.

Kraśnik od wieków był kluczowym węzłem komunikacyjnym południowo-wschodniej części Polski. Krzyżują się tutaj dwie drogi krajowe: nr 19, łącząca Kuźnicę Białostocką z Lublinem, Rzeszowem i Barwinkiem (wkrótce droga ekspresowa S19) i nr 74 pomiędzy Kielcami, Zamościem a Zosinem nieopodal przejścia granicznego z Ukrainą.

Dodaj komentarz