Miasta

Wyszków

Wyszków leży w północno-wschodniej części Mazowsza, na wysokim prawym brzegu rzeki Bug, od północy graniczy z Puszczą Białą, zaś od południa naturalną granicę stanowi rzeka i jej malownicze łęgi, podlegające rokrocznie wylewom. Nazwę swą prawdopodobnie zawdzięcza właścicielowi osady, który zapewne miał na imię Wyszko.

Wizytówką miasta jest klasycystyczny kościół p.w. św. Idziego opata, usytuowany na wysokiej, nadbużańskiej skarpie, obok przeprawy przez rzekę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.